Start a new topic

Inspiration

Ahoj

Chcel by som hrať, keby niektorý bar otvoril nejaké nápoje.

Aj v prípade nových výziev by sa vytvorili nové jedlá, ktoré by boli po úlohe vždy otvorené.

Bolo by príliš ťažké, keby sa to stalo viac a viac ľudí

1 Comment

Hallo Cafeland

I would like to play if some bar would open some drinks.

Also, in the case of new challenges, new meals would be created that would always be open after the task.

It would be too hard to make it play more and more people

Login to post a comment