Start a new topic

visiting other cafe

lock up after 5 visits will not move after that please fix it 


still not fix the problem on visiting other cafe's still only 5 cafe. please I Like this game 

ikk kan niet naar mijn buren kan niets openen kan ook geen nieuwe items kopen had het spel een half jaar niet meer gespeeld tomdat er problemen waren nu is het nog erger


Login to post a comment